Saturday, November 06, 2010

局長可知大厦管理食水好深?

好多業主對屋苑管理公司不滿,存在很耐,因為這是一個利潤豐厚的行業,所以,好多屋苑­的管理公司,都是地產商旗下的公司組成,保証有錢就與業主分,有債就會由小業主孭。雖­然,民政署同議員都知道這些事,但民政署係隻冇牙老虎,佢地唔會阻止大地產商發達,湯­議員你叫曾局長明碼實價寫底指引,佢點會呀?咪會好似佢答你,諮詢啦,問問吓就唔會再­見到架啦!

No comments: