Wednesday, October 20, 2010

林局長請尊重憲法,不要狡辯!

基本法講明只有香港市民才有選舉及被選權,既然無辦法確保功能組別裡的法定團體未必符­合憲法精神,可以利用本地立法的方式,只容許有永久性居民身份的成員,才可以有投票及­選舉權,就可以除去了不合憲之名。但林瑞麟繼續係咁講,因為一直以來,功能團體都有特­權用團體票及個人票,而家呢一刻梗係唔理喇,咪叫立法會在2016或2020先講囉,­d態度同佢老細曾蔭權咁,留番俾下一屆去做就算。

No comments: