Tuesday, October 12, 2010

有民主同冇民主有乜分別?


有民主同冇民主有乜分別?
請選擇以下答案。答案係:
1. 有民主,總统被書掟,只可笑吓;冇民主,開香檳都要拉!
2. 有民主,總统做乜都要問吓國會;冇民主,特首愈廢廢地,立法會就愈要全廢,特首命令,不得違反!
3. 有民主,乜都要都要講民意、講公義;冇民主,政府失職要補獲就話之你臭死都要少數服從多數;立法同監察政府就多數服從少數!
得分結果:
選1. 得1分:你係儍嘅!
選2. 得2分:你識啉嘢,但係太天真!
選3. 得3分:你關心時事,但係唔識移民,叻極都有限!
全選3題:你得分最高,即係又儍、又天真、又唔識移民,証明你係香港人!

No comments: